Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 MAART 1799. 779

ingevolge Decreet, van den 35 Oftober LL, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van Bart van Balen, Veerman te hanen; daarby verzogt hebbende betaaling van zekere zorama van ƒ 2644 : I : 12, welke hy, wegens, en terzaake, in dezelve Requeste vermeld, vermeent als nog van den Lande te vorderen te hebben.

En zynde hetzelve Rapport, op den 5 Maart 1.1. alhier ter deezer Kamer uitgebragt en in de Noculen van dien dag geïnfereerd.

En de tweede en derde leezing daar van, op den u daaraan volgende en heden, gefchied zynde;

Heeft deeze Kamer, zich met het daar by voorgeflagen Concept-Befluit conformeerende, ook aldus beflooten;

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bacaaffchen Volks gehoord hebbende het Rapport van eene Perfoneele Commisfie, op den zi December des voorigen Jaars benoemd, om te dienen van confideratiën en advis, op de Misfive van het Uitvoerend Bewind, van den 13 December «798; advifeerende op de Requeste van Bart van Balen, Veerman te Vianen, den 25 Oétober ingekomen, verzoekende betaaling van eene fomma van ƒ4644:1: \i, als:

1.) Eene zomma van ƒ1704, wegens overvaren van Franfche Militairen, van Januiry 1795, tot Ju-

ly 1795-

1) Eene zomma van ƒ 427: 10, zynde de helft van ƒ855 ; ter welker zomma by eene rekening had overgegeven ,wegens overbrengen van Franfche Militairen,

van

Sluiten