Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i APRIL 1799. a?

En gedecreteerd, voorfchreeve Requeste ea Bylage, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van hetzelve, daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van M. Houtkamp, Predikant der Gereformeerde Gemeente te Delden, pro ie et qq, en H Kayfer, Predikant der Gereformeerde Gemeente të Enfchede, in het voormaalig Gewest Overysfel; om daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam gelieve op te heffen de door het Uitvoerend Bewind aan der Supplianten Debiteuren verleende iurcheance, in zaake der geëntameerd geweest zynde Pröceduures, wegens agterftalüge prtefianda , met verdere last aan gemelde Debiteuren, om de verlopene prjestanda cindelyk promptelyk met alle gemaakte kosten te voldoen.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van hetzelve, daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Geertruid Houthof, Wed. Pieter Schouten van den Bergh, Burgcresfe en geweezene Koopvrouw in Oly te Breda; om daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat het Intermediair Adnn'niftratif Beduur van het voormaalig Gewest Bataafsch Braband moge worden gequalificeerd, om tegens overgifte der door de Requestranten ontvangen vyf duizend vier honderdLivres Franfche Asfignaaten, a vier en een halve Huiver, daar voor aan dezelve, de noodige Recepisfen aftegeven;

En is daar nevens geleezen eene Misfive van de

Mu-

Sluiten