is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o£ T7 APRIL 1700.

Organifatie van de Rechterlyke Macht, aangaande de 'Vreederechters en Burgerlyke Rechtbanken:

Is goedgevonden en verftaan: de derde leezing daar van te bepaalen op aanftaande Woensdag den 14. April.

Zynde wyders de Vergadering geadjourneerd tot Donderdag den 18. April 1799., 'smorgens ten half elf uuren.