Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S46 *3 APRIL 1799.

Van dfnthonius van Geel, c. f.

. Margaretha Berkhout, Weduwe Pieter Bou-

wens, mede toe adftructie van nog een dito, door haar op den 19. October 1798., ingeleverd Request.

—— Benjamin de Jong.

—— Hendrik de Jong.

— Johannis Jacobus Ribbius.

——— de Kinderen en Erfgenamen van Joh. Bartholomeus Molenmakers.

■ Anna Theodoravan Lynden tot Blitterswyk.

• Paulus Feriet, mede namens zyn Zwagers,

Hermanus van HoofF, in Huwelyk hebbende Maria Louifa Feriet. en Johannis Wil' helmus Tilanus, in Huwefyk hebbende Anna Reiniera Eljabé Feriet.

A. J. Lemker, voor deszelfs Zoon, Frans

Lemker.

.—- de Weduwe Jochem Nieuwenhuis. Jau Jofink.

Petronella Thysfen , Weduwe Gradus Gie-

ben.

— Matthys van de Voort.

R. H. van Isfelmuden van Zwollirgerkamp.

Gerrit WilUm van Zuylen van Nkveld.

■ Harmen Willem Jan van Lynden tot 01-

denaller.

V. R. Bentink tot Tnst, als in Huwelyk

hebbende H. G. T. J. U. van Haerfolte; mede tot adftructie van een door denzelven, op den 16. October 1798., ingediend Request, betreffende dezelven,in qualiteic als boven.

—— H. Kronenberg.

——■ W. H. Wtedenbroek-

Van

Sluiten