is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spa 23 APRIL tfjfëi

VaH Hester Magddlena en Anna Marlets Jaiob.

Will.m van der Duyn.

-— Albrecht Nicolaas van Aar [en Beyeren en!

Henricus Jofephus Phillippus Gislinus de

Fourneaux de Craquenbowgh. - Adriaan Molenwater, Rentmeester, namens

Hillegonda Petronella Meerman, Weduwe

van der Staal. -— Paulus Bosveld.

■— Anna Maria Bosveld, Weduwe Willem Foogd.

5— M H. van Son, Hz. voor Willem Jan Plevier, Louis Jofeph de Salengre, in Huwelyk hebbende, Anna Anthoinetta Plevier, Carel Ernst August van Bungé, als in Huwelyk hebbende, Johanna Gysberta Plevier , Willem Pieter Catshoek, als in Huwelyk hebbende, Carolina Maria Plevier ± en Pieter van Outeren, gehuwd met Catharina Jobina Plevier i Kinderen en Erfgenaamen van Catharina Petronella Drabbe, Weduwe Willem Plevier,■ mitsgaders Adriaan Jan van Borfelen, gehuwd met Cornelia jaquelina Antoinetta van Schuylenburg.

■=— Joh. Philippus V Hooft.

*—> Nicolaas van der Hagen; Amelia en Hendr ca van der Hagen.

«— P. Buteitx, als in Huwelyk hebbende Idéé Paulina Godin.

*— Matthys Otgens, Jacobus van der Dusfen, Cornelis Justus Phiübertus Spangen, Leenderd van den Tol, Maria Petronella van den Brand, en Aalbert van der Dusfen.

f— M. H. van S«n, Hz, voor Cornelia Jacoba

van