Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 MEY 179 p. afi3

fchap gehouden zyn aan de Gereformeerde Gemeente m de proportie van 52 tegens 6,5 Zielen , uit te keeren de fomma van ƒ 862 - 4 - 10 , en zulks in dne termynen, zullende de eerste termyn vervallen niet den dag dat het Roomsch Catholyk Lrkgen0ot. fchap de posfesfie der Kerk zal aanvaarden, elvoortS de tweede en derde termyn telkens met tusfchentyd van twee maanden. "

Tcn ^eed . de Kerke, ke Poadfen ren , berekend en getauxeerd in voegen, als bv hel Plan van fchikking nader is omfcbreero zullen te

nï Itend etdahreC ^^ e* *™>riehuis aaTh t naastend, dat js aan het Roomsch Catholyk Kerkje, nootfehap overgaan, en aan hetzelve in eSom worden gecedeerc, behoudens nogthai hêf ïecT aan het Gereformeerd Kerkgenootfchap omme in d.en het zelve eenig privatif recht van eigent n dien aangaande mogt fustineeren, nis nol, bSn den vd van 14 dagen, nadat hec Decreet^hoTve^^ woordigend Lichaam in deezen genomen Z T

SftfeS ■> fMtire8eli»g. ™ <ie masting

van ds v„„i~ \ g ' we,ke' by de bez ineminï Hervomde bvB dr K™/" PasMrieh»^. «oor dl

U,

Sluiten