is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

priginali, je zenden aan het Uitvoerend Bewind^ om, met. terugzending van dezelve, daaromtrent der Vergadering te dienen, van bericht, confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Harms Jalink, om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat de Vergadering gunftig gelieve te remitteeren de fomma; wan ƒ936*3« o, welke hy wegens restante Pachtpenningen vau het middel op. het Collateraal en<ofien Penning, van.'de Steden Oldenzaal en Ooinuirsfum, over de jaaien i/Si, 1762 en verfchuldigd

En gedecreteerd, voorfz. Requeste en Byiagen, z.» eri^inali, te zenden aan het Uitvoerend Bevind, om, me: terugzending van dezelve, der Vergadering waaromtrent te dienen van, bericht,' confideratiën en ad vis.

ïs geleezen de Requeste van A» Geufendam, ge.wezen Schoolmeester der Hervormde Gemeente te JSunen, Meyery van 's Hertogenbosch, om ampel daatby geallegueerde redenen, verzoekende, dat hy Suppliant met eene. jaarlykfche Gratificatie moge worden begunftigd.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste en Byiagen, m wiginalï, te' zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending derzelve, der Vergadering te dienen van bericht, coafid^ratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Dirk de Ridder, zich aoemende Stetrgerechtigd Burger, woonachtig te

Utrecht 9