is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ! ) B Y L A G E,

behoorende tot de Be fluit en van den 17. Mey 1709.

Burgers Representanten l

■794. semante OorfcgUfhSS andm> " da> JM™

van den 13. April 1 1 verH-wrr- 2? aar Decreet

voortkomende uit de Negotiatk>vl ! yCdP,sfe" en tober I794. omloop fTaTt Zdi^fT^J

ycrnreegen reent, overeenkomdig- het KpH,,;* " j Eerfte Kamer, wut tonferveeren S 1 * Van da

ar» "^«ttta: sus