is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 JUNY 37pp. $

op eene Misfive van de Municinalireir ,tJ it , daarby verzogt hebbende d" Tr " ™«If^™, direfte der Gewapend^ BDr^chcfe ?06' ^ ig Gewest Holland geffi? " "T"' last, de Raar? ™« aj ■ • ö. , ' °§c worden ge-

Commisne t r dirX'van de ? Mn d* StedeI>'ke

BURGERS REPRESENTANTEN.'

in^d^vafde^ Meyl.,., »w/f en den Spreeker L aÏlcfen'ailten, ^ fideratiën en adviï te diener? i a ,YaS*dccia$ van conbet Uitvoerend Lwinde,ne^nted^1]f^ ** $4* van ingevolge en ter voldoenin- .1 i l £?' derzelre maand, April des afgelopen har,? T ^Decreet van den 22. ^mm^^^^'ti^ deSzelfs ^richt paliteitvan Haarlem! vanVen"eToMfve vai1 ^ Munid-' by verzogt hebbende dat 1 r' te voore»> barder Geweende ffieVffl/GhtftoS" met de directie Holland gechargeert rno^ 1 voormaalig Gewest Adminifiratie b& de Raad van

Penningen te vooren tn ■Va" de ^oodigde /45oo- o- o wegen? ged'aa- e vnn"?', ee"e fomma van fchaffing van distincfivf teeCZZ tTn t0t de aan' gamfane der Gewapende Bur^lf, on,k.osten tot de orop gronden van hef RekS?n h^bl^ei? die Stad> gadering gearresteerd I!? door de Nationaale VcrJtfi? Af de G^S^^. Commisfie ter dl de Stad te restituëeren JjUrgeimaSt binnen voornoem-

p* Misfive «„ *2jg'feSSf^g

£1.