Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2§ JUNY 1799. 949

door de voorfz Commisfie opgegeven, verklaard, dac 'er is onverwylde noodzaaklykheid; doch des niettemin goedgevonden en verfiaan, hetzelve Rapporc te doen drukken, aan de Leden te distribuëeren, en op den derden dag na de distributie aan de orde van den dag te fiellen. ^zonder refumtie')

De Burgers Reprefentanten van der Mey van der Linden, en verdere Gecommitteerden toe vorming van de Rechterlyke Macht, hebben, betrekkelyk de wyze waarop alle zoodanige zaaken afgedaan zullen worden, welken, ten tyde van hec inwerkingekomen der Departementale Gerichtshoven, zullen bevonden worden aanhangig te zyn by de nog exfteerende Gerichtshoven van de voormaalige Gewesten, ter Vergadering gedaan den hier na volgenden voordragt;

Fiat Infertio. (*)

En heeft de Vergadering, om redenen, daar voor door de voorfz Commisfie opgegeven, verklaard, dat 'er is onverwylde noodzaaklykheid; doch des nieccemin goedgevonden en verfiaan, denzelyen voordragt, met het daarby door de voornoemde Commisfie voorge (la * en Concepc-Befluic ce doen drukken, aan de Leder ce distribuëeren, en op den derden dag na de distributie aan de orde van den dag te fiellen. (zonder refumtie)

De Burgers Reprefentanten Gorter, en verdere, by Decreet van den 31-. Mey laatstleden , Gecommitteerden ten examen van de Requeste van Schout en Gerechte yan Geldsrmalfum, daarby verzogt hebbende ,

(*) Zie Bylaag B-

Ooo %

Sluiten