Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 27 >

middelen daar toe noodig by den stadhouder, te vinden? Men kan meerder zeggen: — worden die aan Zyn Hoogheid nier eerder afgefneeden en ontnoomen, dan bygezel? — Het opregt geloof, is vrugtbaar in goede werken. — Vergeefsch roept my dan iemand toe, dat hy het met de Oranje Lieden houd, wanneer ik zie , dat hy in plaats van de verdrukte Oranje Lieden, daar hy ""er gelegentheid toe heeft uit de verdrukkingen en zorgen te helpen , en hun te bevorderen aan Patriots-gezinden de voorkeur geeft, en altyd de tong roerd, van edelmoedig omtrent de Patriotten te handelen. —■ De edelmoedigheid is pryzelyk en een hoofddeugd, maar onderdrukkers uit Edelmoedigheid te verfchoonen, en uit kragt dier zonderlinge 'Edelmoedigheid, de waare onderdrukte, met onverfchilligheid aan te hooren , en te zien ; Yveraars voor een kwaade zaak, gelyk te Hellen met Yveraars voor eene goede zaak , is by een ieder één, immers by my, een hoogte van Edelmoedigheid te bekyken, die halverweegs het toppunt , my al doet zwymelen. — Die met zulke Edelmoedigheid behebt zyn, worden in myn oog schynvrienden van de tegenswoordige herstelde constitutie,- ja zy zyn erger, als de openbaarde en grootftc vyanden van her

Huis

Sluiten