Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2+ >

eene algemeene omkeering telkens te wag. ten is.

't Is voor zuivere, waare Conftitutie beminnaars , fmertelyk te hooren, voor ai, wanneer men het Stadhouderlyke Huis, een innig goed hart toedraagt, dat Aristocratifche Prinsgezinden, even fterk tegen den Stadhouderlyke, als andere tegen volks invloed woelen, en

die tragten, uit te roeijen al hun gc-

fnap van de vryheid, het gefuater over de hooge Vergaderingen, zoude op het zeggen van Montesquieu neer koomen, zy willen na gcene heveelen luisteren, maar wel gehoorzaamd zyn &c. Op hoe veele plaatzen ondervind men , dat de Aristocraten die van alle onderhoorigheid los willen weezen: alles voor onwettig, onregelmaatig, oproerig, houden, wat met haar befchik, en oogmerk niet over een komt: zoo was het algemeen geroep voor weinige jaaren, dat men niets tegens het Stadhouderlyke gezag, nog tegens den Stadhouder zogt, dan 't geen onwettig was, te vcfbe*

teren maar nu, wat is voor onwettig

gehouden? —■—■ dit, al wat het ei ge n d u nkelyk gezag der regenten tegen stond.

Men denke geenzints , dat ik dit op alle Regenten, die geen Democraten zyn, t'huis gebragt wil hebben, tusfchen onze nieuwer-

Sluiten