is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&34 4 JULY 1799.

Js goedgevonden en verftaan, de derde leezing van Voorfz. Stukken te bepaalen, en wel N°. i, 2, 3, 4, 5) 6 en 7, op Dingsdag , den 9 July, enN°. 8 en 9, den 10, en No. 10, op Donderdag, den 11 July daaraanvolgende.

En is voorts de Vergadering gefcheiden, en geadjourneerd, tot aanftaanden Vrydag, den 5 July 1799» des morgens ten half elf uuren.