is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 JULY i?99» €99

Catholyke Gemeente van Nispen, ten einde de Per-: ibonen van G. de Sor en P, Peeters, voor Bataaffche Burgers mogten worden erkend,

Ten vyfden: Van eene Misfive van hetzelve Bewind, reiatif het verzoek van J. Sitfes, om conti, nuatie van het aan hem wcckelyks toegelegd onderftand, ad ƒ 3 - 10.

Ten zesden: Van eene Misfive van hetzelve Be. wind, relatif het verzoek van de Weduwe Q. Dew ming, ten einde zeker aangehaald Kisje met Goederen , uit deszelfs arrest oncflagen, aan haar vry mogte worden afgegeven.

Ten zevenden: Van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van de Municipaliteit van Hapert, om O&roy tqc het uitmeeren van zekere Heide.

Ten agtften; Van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van C. H. Rqfer, om continuatie van het aan hem toegelegd Penfioen.

Ten negenden: Van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van F. Scheltes, om continuatie van het aan hem toegelegd Penfioen.

Ten tienden: Van de Requeste van IV. Devenyns% om approbatie op zekere Acte van Collatie.

Ten elfden: Van het uitgebragt Rapport, door de Burgers Reprasfentanten Steyn Parvé, en verdere Gecommitteerden, ten examen eener Misfive van de Municipaliteit van Eindhoven \ daarby ter decifie van

h?c