is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «34 )

Voorzorgen, tot verzekering van den Lande, van de boeten en kosten, in welke een Befchuldigde kan worden gecondemneerd. Art. 152 - 154.

Waar, en hoe, alle Crimineele Vonnisfen van de Gerechtsbloven , in zaaken, welke by de Burgerlyke Rechtbanken aangelegd en aan geen Revifie onderhevig zyn, te exfecuteeren. Art. 155 - 159.

Hoe te procedeeren op den derden Rechts-ingang, of Decreet van gewoone Citatie. Art. 160 -165.

"Van hooger beroep. Art. 166.

Van Appél of Reformatie. Art. 167 - 176,

.Van Revifie. Art. 177 - 182.