Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 311 )

al heeft bekrachtigd; noch ook van Vonni'èfen by een Gerechtshof in ordinair Proces gewezen, en eeniglyk behelzende Condemnatie in Geldboeten, niet te boven gaande de fomma van een duizend Guldens.

Art. 178.

Van alle andere Vonnisfen der Gerechtshoven zal de Befchüldigde mogen verzoeken Revifie*

Art. 179* /."

Daartoe wordt verëischt:

i°. dat hy zulks ter Griffie van den Hove doe aanteekenen, binnen eene Maand na de pronunciatie van het Vonnis. — of, indien hetzelve behelst Condemnatie tot eene publieke Lyf ftraf, dan iïico na die pronunciatie. Dit niet gefchiedcnde, zal het Vonnis kracht van Gewysde hebben , en geexfecuteerd worden ; en daar tegen naderhand geen Relief verzogt noch verleend mogen worden ;

20. dat hy zyn Request om Appoinctement van Citatie in Cas van Revifie aan het Hof inlevere, uitterlyk binnen twee Maanden na de pronunciatie van het Vonnis;

30. dat hy daarby óverlegge de Acte van Interjectie; een Recief van den Griffier , wegens de Confignatie der Geldboeten , of Copie der Acte van Borgtocht-, of andere zekerheid, welke hy daar voor zal hebben gefteld; en nog een Recief van den Griffier wegens zoodaanige fomma van Penningen, als het Hof zal noodig oordeelen, om daaruit te kunnen voldoen de Daggel den en Reiskosten der Adjuncten Re«

$.178. VaM

alle andere. Vonnisfen zal Revifie verzegt mogen worden.

5* ijy.lVat daar toe verëischt mrdti

Sluiten