is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 43 )

j. 49.

Op Zegels van twaalf ftuivers.

Alle Protesten, behalven van Wisfel. Infinuatiën. Atteftatiën. Vcrklaaringen. Certificaten. Aftens van Tauxatie.

. ■ van Cautie.

van Guarantie.

van Indemniteit.

■ van Aditie.

van Repudiatie.

—■— van Erffenisfen. van Authorifatie.

• Koop-Cedullen van Huizen, Lande* en andere roeren, de en onroerende Goederen; mits met vallende in de termen van voorige Articulen, en beneden de ƒ25000:0.0 waarde betreffende, daar boven gaande. .

Op een Zegel van vier en twintig Jtuirtrs.

§• 5°-

Copi'èn.

Alle legale Copiën van alle voorfchreve gezegelde In« ftrumenten, waar van de origineele gefchreven zyn op een Zegel

yan ƒ _ : 2 : o tot/ 5:0:0 incluis ƒ —: 2:0 — : 5 : o — 12 : o : 0 " 4:0

ia : o : o — 25 : o : o —: 8:0

25 : o : o — 50 : o : 0 ■ 1 —:i5:°

50 : o : o — 100 : 0 : 0 1:10:0

daar boven s 2: 0:0

Zyn-