Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 OCTOBER 1799. 199

op den 24. September laatstleden, ten deezen. genomen Befluit, zoude behooren te periilteereü; en dit Rapport, als behelzende de nadere bedenkingen op de aangevoerde redenen van wetering van de Tweede Kamtr, aan dezelve zoude behooren "te zenden, met de verdere Stukken, ia

Cr'w7'onder\verpen niettemin onze gedachten aan Uiieder beter oordeel.

(geteekend)

C. van FOREEST. J. ON DORP. J. van EIAËFTENT. JAN COUPERUS.

En is hetzelve Rapport gehouden in advis tot BïÖgsdag, den 8. October.

De Burgers Repraifen tanten Lr.ve, en verdere, by Decreet van den 26. September laatstleden Gecommitteerden, ten examen van de Requeste van P. j. van Zuylen van Nystelt, Generaal Major en verdere Officieren, behoorende tot de Bataaffche Armée, daar by om geavanceerde redenen vetzogt hebbende, wegens het Fournisfement van den vierden termyn der thans loopende Geldheffing, tot primo December aanftaande, te mogen worden gehouden voor diligent.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport.

BURGERS REPR^ESEXTJXTEX!

Door Philippus Julius van Zuylen van Nyevelt, Generaal Major, en verdere Officieren der Bataafiche Araiéc, om redenen by de Requeste geallegueerd, verzogt zynde, wegens het Fournisfement van den vierden Termyn der b thans

Sluiten