is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

(Bopie.

Hoofdkwartier te Nieuw Nieuw dorp den 14. Oclober 1799- An. 5.

De Lieutenant Generaal Daendels, Aan

De,i Agent van Oorlog der Bataaf.

fchs Republiek.

BURGER AGENT1

Zedcrd gisteren eerst heb ik myn Staf van Hoorn kunnen doen komen, en ben tot die tyd toe van myn vertrek van Punnerend, in de onmogelykheid geweest, een behoorlyk Rapport in te zenden:

Ik héb zelfden Generaal en Chef niet anders kunnen informeeren , als door den Generaal Major van Zuilen, van Hoorn, dewelke ik Billetten met potloot gefchreven toezondt.

Den 9. deezer'ben ik met myne Divïfie gemarcheerd op Hoorn, alwaar veele desorders door het Orange gepeupel bedreeven waaren, doch derzelver hoofden warengevlugt, zo dat ik nog niet heb kunnen doen arrefteeren, de geene welke het Huis alwaar het Conftitutioneel Gezelfchap gehouden wordt, hebben doen plunderen, de Vryheidsboom hebben doen omhakken , en de Gewapende Burgers mishandeld ; Ut heb echter de Generaal Major van Zuylen, order gegeven omze te doen arresteeeren, zo dra ze te vinden poëten zyn; als mede om de Gewapende Burgermagt te herftellen, en zo goed te wapenen als mogelyk was.

Den 10. ben ik gemarcheerd vau Hoorn op Winkel, te Opmeer wïèrdmyn Avantguarde geattacqueerd, doch met zulk een flegt gevolg voor den Vyand, dat wy hem een A a Of*