Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i OCTOBER ,799. 92t

ƒ,/; om daarby geavanceerde redenen verzoekende, dat eene gunltige dispofitie moge worden genom -n op zyne Requeste, in den Jaare 1798. gepraïfenteerd, waar by hy verzogt heeft, om restitutie in inte^ grim, ter zaake, dat men hem onder het oude S'adhouders Beduur, onder fchyn van Justitie, op eene cria-rtte-wyze had mishandeld: ,> & yjoW t»3b ni

En gedecreteerd: voorfchreeve Requeste, in orinali, te (lellen in hadden van de Burgers Reprsfe • tanten Wemer, Bannier, Pompe van■ Meerder,wrt en Aufmorth , om daaröiurent der Vergadering te dienen van confideratiën en advjs,^ na «fcsw

^dtcEb. *^^>,v- , . : ■afattsddad Jgo.visv"

Is geleezen de Requeste van de Municipaliteit vai Zevenhuizen, benevens Schouten Heilige - Geest Armmeesteren van hetzelve Ambacht; om. daar by gealle* gueefde redenen , verzoekende authorifatie, om, ingevolge het 194. Art'cul der Staatsregeling, metvoor kermis van de Stemgerechtigde Burgers aldaar, eei omftag over de geheele Burgery van Zevenhuizen te mogen doen, en wel Jaarlyks ter fomma van f 2600 : o : o , tot zoo lange,, ingevolge de Staatsregeling, fchikkingen op het Arm-Beduur zulv-

En gedecreteerd: voorfchreeve Requeste en Bylagen, in originaü, te (lellen in handen van de Burgers Reprsefentanten van Gaten, van den Braak en Leemans, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en ad?!él ft * n^bftova'absos éi n3 gtiissël '^^^V^ELd-M **D«1M .slioov of* ' Is geleezen de Requeste van JFillem Hendrik Bourquin, gepenfioneerd Major van het Regiment Mariniers, voorheen van Douglas; daarby zich beklagende <niet óp dePenfioeri Cy- te /.vn geplaatst; en ,voort% verzoekende, met- oVerlerging van Copie der Stukli b i j ken,

Sluiten