Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 NOVEMBER 1799. 44f

Ti?» tweeden: Van het uitgebragt Rapport door de Burgers Reprefentanten Pompe van Meerderyoort en verdere Gecommitteerden, relatif eenen voordragt van het Uitvoerend Bewind, ten einde aan Johannes Uitenbogaart, tweede Lieutenanc onder het ade Battailion der derde halve Brigade, een Penfioen van / 400 mogt worden toegelegd, en

Ten derden: Van het uitgebragt Rapport door de Burgers Reprefentanten Verbeek, en verdere Gecommitteerden, relatif het verzoek van F. F. Blok ten einde mogt worden tegengegaan de Reeds nog plaats hebbende onderhandfche Loteryen, en zogenaamde Zwendelaryen.

Is goedgevenden en verftaan, de derde leezirsg van voorfz. ftukken te bepaalen, en wel No. 1 en 2, op aanftaanden Dingsdag den 19 November en No 3, op Vrydag den 22 daaraan volgenden. *

Zynde wyders de Vergadering geadjourneert, tot Vrydag den 12 November 1799, 's morgens ten elf uuren.

Sluiten