Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 DECEMBER. I799. 40?

dens ten Examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 25 November te vooren, fub N«. 95-30 houdende, ingevolge van en ter voldoeninge aan het Decreet van den 15 Augustus 1798 deszelfs confideratien en advis.

Primo op de Requeste van T. W. Schulckebier gewezen Kamerbewaarder van het Voormalig Provintiaal Beftuur van Holland.

Secundo op de Requeste van J. H. Heffman en J. P. Cloos.

Tertio op dat van P. Mondt, M. Doppegietsr en F. Vaupel.

Qiiarto op dat van J. Roldoek. En

Quinto op de Requeste van F. Reeder , allen o-eweezene Bodens by het voorfz. Provintiaal Beftuur en refpecbvelyk uit hoofde hunne posten waren vervallen verklaard, verzogt hebbende met een penfioen te mogen worde begunftigd.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport.

BURGERS REPRESENTANTEN!

Hc-HityoerendBewind ingevolge onderfcheide befluiten, by Misfive van den 25 November laatstleden, decze Vergadering hebbende gediend van confideratien en advis, op de Requeste van T. W. Schluckebier, geweezen Kamerbewaarder en van J. H. Hoffinan, J. P. Cioos, P. Mondt, M. Doppegieter , F. Vaupel. J. Roldoek | en F. Reeder, alle gewezene Bodens van het Voormalig Provintiaal Beftuur van Holland, .daarby verzogt, om - met een penfioen te worden begunftigd, hebt Gylieden , by befluit van 5December, goedgevonden voorin. Misfive en Requesten te ftellen in handen van de Burgers

Sluiten