is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 DECEMBER 1799..

laatstleden, deszelfs favorabel advis op de Requeste Jon van Dooden Jr., Koopmai, woonende te Anfterdam; daar by verzogt nebbende furdieance van betaanng, voor den tyd van 12 maanden; midsgaders van alle procedures voor dato deezes sremaakt. b

En is goedgevonden en verftaan , de tweede teezing van voorfz. Misfive te bepaalen, od aanftaan■den Maandag den 23 December.

' Is geleezen eene Misfive van Prafident en Raaöen ra den Hove van Juftitie over de voormalire Gewesten Holland en Zeeland, gefenreeven alhier den 16 deezer, houdende, ingevolge van, en ter vo doemnge aan het Deercet van den 3 July laatstleden, deszelfs favorabie advis op de Requeste van Dorms Pauwe^ geboren en gewoond hebbende te Westcapelté m deu Eilande Wakheren, dóch thans zich onthoudende in de Franfche Republiek, daar by verzogt hebbende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam aan nem Suppliant geliefde te remitteeren, |eker by hem Suppliant begaan rhisdryf, alles broeder bv dezelve M^five, en in de Notulen van den .gezegden 3 Jmy gedetailleerd. ... _ En is. goedgevonden en verftaan, de tweede leeflPg van voorf^Mi-dive te bepaalen, op aanftaanden .Maandag den 23 December.

h geleezen eene Misfive van de Rechtbank van Ee hen, gefchreeven aldaar op eergisteren, daarby ..aan de Ve-gadering inzendende eene Nominatie van vier pcrloonen , ten einde daar uit een door Vrtegenwoordigend Lichaam geëligeerd worde, m vervumnge. der vacature , by de gemelde

Recht-