Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

744 J A N U A R ¥ 180».

si April Jf97» door Regenten van ^alt-Bontmél %% Zuilichem is ontzet, uit hoofde dat hy Suppliant iq gebreeken is gebleeven, om den Eed, op de Rech» ten van den Mensch en Burger af te leggen.

En gedecreteerd, den Suppliant met deszelfs ver* zoek mids deezen te renvoyeeren aan de ordinairig Juftitie.

Is geleezen de Requeste van P£l$as van Hvzelen« doorn; om daarby aangevoerde redenen, verzoeken* de, op een van 's Lands Werven te mogen worden geëmployeerd.

En is voorfz. Requeste, zo als het is liggende, gehouden buiten deliberatie.

Is geleezen de Requeste van eenige Burgers, woo* nende te Rotterdam, ten getale van ia; daarby, om aangevoerde redenen, verzoekende, dat hét Vertegenwoordigend Lichaam hec daar heenen gelieve te dirigeeren dat de ten Requeste bedoelde -gedetineer, de Staatsgevangenen, met vernietiging van de tegen dezelve bereids geflagen Vonnisfen, en der nog aan• hangige Procedures, aan de Maatfchappy, aan hunne kwyneude Huisgezinnen en Familiën, worden terug gegeeven.

En heeft de Vergadering, om redenen haar daar toe moveerende , de voorfz. Requeste gehouden buiten deliberatie.

Is geleezen de Requeste van philip Janfen, thans Crimineel gevangen, binnen de Stad Amïïerdain* om geavanceerde redenen, verzoekende, da t 'c het Ver* tegenwoordigend Lichaam moge behagen, aan hera Suppliant te resitceeren, immers re mitigeeren de

4' {trans

Sluiten