is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

Ik laate het aan Ul. doorzicht over, te beöord:elen , In hoe verre het dienstig zy, den inhoud deezes t r kennis te bren"en van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, tot derzelver elucidatie by de discusfien ever het meergemeld Rapport.

Ik fluite enz.

Heil en Eerbied!

De Agent voornoemd, (Getekend) G. J. PYMAN.

Accordeert met deszelfs origineel. C. G. HULTMAN.

Staat