is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia MAART 1800.

3°-3

Augustus 17)9, waarby onder zekere bepaalingen der Requestranten Kerkgebouw, cum annexis, aan hec Keikgenootfchap der Roomschgezinden aldaar, was toegekend.

En gedecreteerd, de voorfz. Misfive, Requeste en Bylagen, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprasfentanten Steyn Parvé, Ferhoyfen, Werner, Bannier, van Royen, Gerlsma, Dien van Melis/dnt, van Bennekom en Schluiter, tot informatie.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den 8 deezer, fub No. daarby, ten gevolge van het 171 Art. der Staatsregeling ter dispüfifie van hec Vertegenwoordigend Lichaam overleggende, de door het Departementaal Beftuur van Schelde en Maas, aan hetzelve Bewind gezonden Requeste van Po-jIus Halle, Schout, Secretaris en Vendumeester van Oostcapelle in het Eiland van Walcheren; met allegatie van redenen verzoekende, over den jaare 1799, en vervolgens, te worden vry verklaard, van de betaaling der Recognitiën, in voorfz. qualiteiten, aan den gewezen Ambach:s-Heer van Oostcapelle voor. noemd.

En gedecreteerd, den voorn. Suppliant, met deszelfs verzoek, by de voorfj. Requeste gedaan, mids deezen re renvoyeeren aan de ordinairis juftitie.

En zal ExtraoT: deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

Is geleezen de Requeste van Dykgraaf en Gezwoorens van Poortvliet, Malland, Priestermeet en Bartelmeet; daaroy verzoekende, dat het gëcontri^ 4 bueerde