Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig MAART 1800. 171

B.

STAAT van ONTFANGST over den Jaare 1799.

Op 1 Jan. 1799 was in de onderfcheidene Casfen Republiek . . »ƒ 5,610,7*6: 8:13

In de drie eerfte termynen der Heffing van 4 per Cent. op de Bezittingen is gefourneerd — ƒ 33*141.384:2:8

Waar van moet worden afgetrokken , hetgeen daar op in den jaare 1798 is gefourneerd, en in dat jaar voor de Staatsbehoeftens reeds is geëmplojeerd geworden . . .- 5,453>599:9:o

. ƒ 47,687,784:13: f

De fournisfementen in de Heffing van 10 per Ct. op de Inkomsten, hebben, na aftrek der Quitantien in de 5 pCt. , bedrage11 - 3,977,007:1 i:ï£

Transporteere ƒ 37,2/5,608:14: 1

Hec

Sluiten