Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 MAART i8oe.

37»

Transport ƒ 04,761,384:10:10

Transport ƒ9,051,803: e: 6{

gekoomen, na aftrek van de twee mill. vierm. hond. duiz. Guld.op dc 2.1 fumrna geflaagen ,

bedragende 2,073,715-11- •

11,595,518-ïfl-^

Rest het zuiver inkomen —- ƒ53,235,865-18-4!

Aan de orde van den dag zynde de tweede leezing; der navolgende Stukken, als:

Vooreerst, Van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, relatif het verzoek van Jacob Kien en Conjiantinus Mourick, ten einde aan hun mogte worden gepermitteerd, om binnen den Bosch, op de capitaale Wal, in het Bastion Maria, te mogen oprichten een Wind Köornmolen.

Ten tweeden, Van eene Misfive van het Hof van Jus* titie, over de voormaalige Gewesten Holland en Zeeland, relatif het verzoek van George Boom, om omflag van Fideï Commis.

Is goedgevonden en verftaan de derde leezing van voorfz. Stukken te bepaalen , op aanftaanden Dingsdag, den 18 Maart.

Zynde wyders de Vergadering geadjourneerd, tot Vry dag, den 14 Maart, des morgens ten half elf Buren*

Sluiten