Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?lo i* APRIL i8o©ö

Zeewerken aan Lunterheek en Rygersbosch, behalven de onderhouds penningen ter fomma van ƒ 700 , een dedomaïement ƒ 6*5-17-: en advifeerende het Uitvoerend Bewind om behalven de vooifz. f 700 aan deezen Aanneerner een dedomagement van ƒ400 en dus te zanten1 ƒ1180 toe te leasen; de derde als Aanneemer van 'sLands Zeewerken iu het Schoor* aan het Zuiderip, en langs den Brakman, behalven de onderhouds penningen, ter fomvan ƒ4*1-6 : een dedomagement van /5I7-IO-: en advifeerende het Uitvoerend Bewind, om aan deezen een dedomagement van ) 406- 14-: en dus gezamentlyk eene fomma van ƒ850, toe te leggen; de vierde als Aanneemer van 's Lands Zeewerken, aan, en omtrent Sa: van Gent, behalven de onderhouds penningen, ter fomma van ƒ216 -13 - een dedomagement van ƒ 196- 14 en advifeerende het Uitvoerend Bewind, om aan denzeiven een dedomagement van ƒ 143-7•: en dus ir1 een* eene fomma van f$6o, toe te leggen; de vyfde als Aanneemer van 's Lands Zeewerken , aan en omtrent PMipnine behalven de onderhouds penningen ter fomma vaa Y8<s-6 : een dedomagement van ƒ1110-17-:, en advifeerende het Uitvoerend Bewind, om aan deezen eet?, dedomagement van ƒ 896 -14 -: en dus te zanten ƒ 175° » roe te liegen; dezelve als Aanneemer van sLands Zeewerken aan de Bakkers Folder, behalven de onderhouds nenningen, ter fomma van ƒ 233- 6-een dedomage«en van /86a- io-:, en advifeerende het Uitvoerend Bewind, om nog aan deezen mede een dedomagement van f 716- 14 -:, we te leggen, en dus te zamen ƒ950., 2 zesde als Aanneemer van 's Lands Zeewerken te Muts in Vlaanderen, behalven de onderhouds penningen, ter fomma van ƒ i<o, nog vóór dedomagement de fomma van JTvi-U -* tn IdmL^udt het Uitvoerend Bewind, aan deezen Aanneemer een dedomagement van ƒ is5, en dus

^ffde^re^ecte^Sêeven alhier den 8 April daaraanvolgende, fub No. houdende deszelfs conüderaüen en advis', op de Requeste aanneemer van het vierjaarig onderhoud van *sL,ancts Kysen Aardewerken aan de Hondskreek,buiten Sas van Gent}

Sluiten