is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

868 24 APRIL 1800.

Zullende dit Befluit, ingevolge het 60 Art. der Staatsregeling , aan de Tweede Kamer, ter bekrachtiging worden gezonden, met en benevens den voorfz- Misfives en het in deezen uitgebragt Rapport, in originali, Qzoxder refumtie.')

E. A. Daendels. W. Rit.

G. Schimmelpenninck Gz. J. Dacosta Athias. L. Kniphorst. y. ff. Appelius.

Ondorp. A. J. Verbeek.

En heeft de Vergadering, om redenen, door de voorfz. Commisfie aangevoerd, verklaard, dat'er is enverwylde noodzaaklykheid.

Doch des niettemin goedgevonden en verftaan 9" hetzelve Rapport ce houden in advis, tot morgen.

De Burgers Reprasfencanten van Foreesst en verdere , by Decreet van den 7 April 1. 1., Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van de Munici» paliteit van Moordrecht, van den 5 te vooren, verzogt hebbende autorifatie, om Armenmeesteren der Algemeene of Heiligen Geest Armen ter voorfz. Plaatfe, te mogen gelasten , voortaan uic derzelver Fondfen,, de Roomsch Cacholyke Armen, Ledematen zynde, tot den ouderdom van 20 Jaaren te bedoelen.

Hebben, by monde van den Burger Rèprsfentant Kramer,iet Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport:

r BUR»