is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

890 s.6 MEY 1800.

dienstoefFening, tegen den tyd by de Staatsregeling bepaald.

Ten elfden, dat van den 9. Mey laatstleden; (bekrachtigt den 20. daaraanvolgende) waarby eeue aaipliatie is vastgefteld in het 15. Art. van het 6. Hoofddeel van het Reglement der Gewapende Burgermacht, relatif de kosten op de verzorging van gefchikte Locaalen voor de Bataillons-Provoosten, AmmunitieKamers en Vergaderplaatfen voor de Raden van Ad. ministratie.

Ten twaalfden, dat van den 19. Mey laatstleden; (bekrachtigt den 20. daaraanvolgende, met onverwylde noodzaaklykheid) waarby aan ff. ffarmsz. permisfie is verleend, om deszeifs Schip aan een Burger van een Neutrale Mogenheid te mogen transporteert.

Ten dertienden, dat van den 19. Mey laatstleden; (bekrachtigt den 29. daaraanvolgende, met onverwylde noodzaaklykheid) waarby het Uitvoerend Bewind word geauthorifeerd, om te mogen disponeeren over eene fomme van ƒ1000:- 'sjaars, ter inhuuring en aanfchaffing van een Locaal voor het Bureau van den Agent van CEconomie.

Ten veertienden, dat van den 19. Mey laatstleden; (bekrachtigt den 20. daaiaanvolgende, met onverwylde noodzaaklykheid) waarby aan S. en L. ff. Keyzer permisfie is verleend, tot het te doen flaan en uitvoeren van 225,000 Ducaten naar Hamburg of Berlyn.

Ten vyftienden, dat van den 20. Mey laatstleden; (bekrachtigt den 21. daaraanvolgende, met onverwylde noodzaaklykheidj waarby ff. Blikflager in Revifie

word