Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

van dezelfde Plaats, waar van het Lid uitvalt, ook worden gerekend zyn tyd verftreken te zyn.

Art. 22.

Alle andere gecombineerde Gemeenten, waar in voor Iedere Grondvergadering van elke Plaats, uit welke dezelve is faapgerteld, één Lid voor het Gemeente Beftuur, of een Gevolmagtigden wordt gekoozen, zal byde eerfte verkiezing moeten in het oog gehouden worden, dat de verkoozenen woonachtig zyn in de Plaats, waar toe de Grondvergadering, of Grondvergaderingen behooren; ten einde een ieder dier Plaatfen, naar maate van derzelver bevolking , altyd een gelyk aandeel in het Beftuur hebbe, en dat by de jaarlykfche verkiezingen by het aftreeden van een der Leden en Gevolmagtigden , de keuze door de Kiezers mede gefchieden uit die Plaatfen, waar de aftredende Leden of Gevolmagtigden woonachtig, of by derzelver keuze geweest zyn.

Art. 23.

De benoeming afgeloopen zynde, worden de Creden«aaien opgemaakt en aan de verkozene gezonden; vervolgens wordt door de Kiezers Vergadering van de gedaane keuzen, by Misfive, aan het Uitvoerend Bewind, het Departementaal Beftuur, waar onder de Gemeente behoord, en aan de Municipaliteit of het Gemeente i6eftuur kennis gegeven.

In gecombineerde Gemeenten gefchied de kennisgeving voor de eerftemaal, behalven aan het Uitvoerend Bewind cn het Departementaal Beftuur, waar onder de Gemeente behoord, aan de Municipaliteit van de Hoofdplaats der gecombineerde Gemeenten.

Art. 24.

De aftegevene Credentiaalen zyn van den volgenden

inhoud:

De Vergadering van Kiezers der Grondvergadering (of Grondvergaderingen) van de Gemeente van .... ontbied den Burger .... woonende in deeze Gemeen-

Sluiten