Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u 4 JUNY ïSoo.

Refolutie van het quartier van Nymeegen, devoot twee percent waren verminderd op één en een half percent, echter met zodanig accrocheraent, dat by vacatuure van het Nymeegenfche Comptoir, hetzelve met dat van hem Requestrant zou de worden gecombineerd, dat die Vacatuure nu onlangs plaats gehad hebbende, dezelve combina^ tie niet was gevolgd, maar een ander Perfoon daar in provifiomel aangefteld, en hebbende voords verzogt, herftel in zyn voorig recht, om twee percent te mogen genieten, en dat daartoe het Uitvoerend Bewind mogt worden geauthonfeerd-

En is, conform het advis van bovengemeld Bewind, gedecreteerd, den voorn. Requestrant met deszelfs verzoek by deezen te renvoyeeren aan het Uitvoerend Bewind.

En zal Extract deezes worden gezonden aan het Bewind voornoemd, tot informatie.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend B*.

wind der Bataaffche Repub'iek, gefchreeven alhier den %% Mey laatstleden, fub. i\ö. H|i houdende, dat hetzelve Bewind by Misfive van den 18 July 1799 favorabel had geadvifeerd op het in aeszelfs handen gefield Requesr van U. Boode,. gewezen Commis te liasfeit, daarby verzogt hebbende, in die qualiteit te mogen worden gepenfioneerd, dan waarop als nog door het Vertegenwoordigend Lichaam geene dispofiue was gonomen. .

En verzoekende hetBéwind voornoemd,in aanmerking nemende de beklagenswaardige omftandigheden, waarin deeze Grysaard zich bevindt, d^C op deszelfs verzoek fpoedig moge worden gedisponeerd. Eh

Sluiten