is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i9o 5 JUNY i8oo.

Berekening der geheele Opbreng.

Art. i -/55o 0 0

a 300 o o

2 _ • 225 o o

4 . 200 o o

5 _ . 150 o o

6 • 15° 0 0

7 , 250 o o

8 ■ 00

9 35° l0 0

Geheel ƒ "75 I 0 i 0

am,« irprefblvecrd en gearresteerd in de Vergadering van den R»JfcrR™ der Stad Sneek, op het Raad^e^SttfS^ Ze.de jaar derP Bataaffche

Vryheid. ANE BUWALDA, Proef.

A. B. TELT ING, Secretaris.

r Gecomm.it-

TAN ten CATE, G. zoon. Veerden uit JRENICÜS BRANSMA. ^de^gers

'En Overweegende, dat voorfchreeve Plan naar het VeSif vermogen der Ingezetenen is ingericht, im" mènnieegaal drukkende bevonden, en met cor>

* Sentte van Gevolmagtigden uit de Stembevoegde 11 Ingezetenen gearresteerd:

" " Hetzelve te approbeeren, met authorifatie op " den Intermed.airen Raad van Smek, om de midde-

* r, ten daSy vermeld by parate executie te kunnen £ \\ en te mogen innen." ^ En