Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 ) ftCamhen, Trnctemen,

Y. W. van Orlich , . f *5« 0 0

huishuur, enz. . , < joo _o _o ^ ^ q q

Te Gronbigen,

E. Timmerman . , • 250 o o .

Huishuur, enz. . . . ° _° ^ o „

Te Coevorden.

JHuihuur, enz. . . • _° _° - Q Q

Te Bourtange.

T. Esko ken ... 250 0 o

huishuur, enz. . , . joo _o jo ^ q ^

Te 's Bosch.

A. Piper , . . . • 250 o 0 Huishuur, enz. . . , 1 1 0 «

Te Zwolle,

B. van Ommen ... 150 0 0

Huishuur, enz. . . . _i°o _o j> ^ ^ q

Te Harlingen.

T. O- Behr .... 150 0 0

huishuur, enz, , . . ^ °_ ^ 0' 0

Te Groningen,

$ï. van Peer .... 150 I 0 0

lïmsrnmr, enz. , • • J^ M M 2-0 0 0

' Te

Sluiten