is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%0P 7 J U L Y 1800.

confideratiën , en van der Requestranten advis ever1 voormeid Concept-Regiement, daarop niet mogt Worden gedisponeerd, voor dat. voornoemde Ingelanden op hetzelve zouden zyn gehoord, of wel dat eene nadere Commisfie mogt worden benoemd, ten einde volgens Refolutie van het gewezen Provinciaal Beftuur van Holland, de beide Reglementen van het Dykbeftuur van de Beemfler, met Gecommitteerden uit de Ingelanden en uit het provifioneel Dykbeftuur te revidceren, en van dezelve een Reglement te formeeren, of zodanig anderzints te handelen , als bevonden zoude worden te behooren*

En eindelyk ter voldoening aan het Decreet vari den 25 der zo even gemelde maand,insgelyks om by het uit te brengen advis op voorenftaande, het nodig reguardte liaan, op de Misfive van het meergemeld provifioneel Dykbeftuur, al mede verzogt hebbende , om by het dienen van advis op het bewust Concept-Reglement , hetzelve Dykbeftuur mogt worden toegeiaaten, alvoorens een finaal befluit des wegen genomen wierdt, deszelfs belangen daar tegen in te brengen, te meer daar hetzelve fustineerde, dat gemelde Mr. J. J. Duyvensz c. f,, zich ten onrechte aanmatigden te zyn Gecommitteerden der algemeene Ingelanden van de Beemfler, en adviféerende hetzelve Bewind, dat ten deezen zodanig zoude behooren te worden gedisponeerd , waar door zo het Request van J. J. Duyvensz, c. f. als de daa" uit geprofiueerde Misfive van het provifioneel Dykbeftuur van de Beemfler zoude kunnen worden gehouden voor vervallen.

En gedecreteerd, voorfz. Misfive , Requeste en Bylagen in originali te ftellen in handen van de Burgers Repraefentanten Leemans, Verhees, Hette*

ma t