Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 ).

beftek zoo veele capitaale werken in fcüft eene enefa r>rA* en voor zoo weinig kosten zyn iu^SèS^^^ dan dat men het vermoeden zouden kMm miS'Z

tfsi&.gggive,kwistingen *<*te$^]&

Is befloten: den Agent van Oorlog aan te fchrven Pn te anthonfeeren, zoo ais gefchiedt by deeze om n? mens het Bewind, aan denLicutenant-Colone'l Diredeur Krayenhof, te kennen te geeven. ^"nei uuecteur

Dat het Uitvoerend Bewind, wel verre vaneenieirelnóF teflaanaan de befchuldigingeh, tegen hem in'effi integendeel, van zynen iever in de waarneS Sn d7 gew,gt,ge betrekkingen, waar in hy zich S st vind? overtuigt en rechtdoende aan zytie verdiensten -dietl Ichu igingen van allen grond owblJod verkl art; ^

Dat het Bewind, over zyne activiteit en aan den die -e

g.ns des Vadejlnnds, in den fpaarzaamen aanlee der W« ken gelegen, voldaan , zyne verrichtingen volkomen hu" deer en hem mitsdien deszelfs goedkeuring Z, over" rondborstig en welmeeaend betuigt. g VCr

Zullende vvyders van den uttflag van dit oikUU* u Mislive, aan de Eerfie Kaniervan hl V L by Licliaam worden I^^^^^SF^S^ van welke Misfive de Secretaris ^l^^^

Accordeert met voorfchreeve Register.

C. G. HULTMAN.

B

Sluiten