Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 JULY iSoo, 611

A. Meyer, A. Voogd en G. f, Zompoll, met postpofitie van alle andere zaaken voord te zetten en af-, te doen, en na dat dezelve zullen zyn afgedaan, copie authenticq van de Comdemratoire Vonnisfen aan deeze Vergadering in te zenden , te onderzoeken, en des wegen der Vergadering te dienen van confideratien en advis, zullen om hier aan gereede lyk te voldoen, Ulieden eerst met die redenen van weigering bekend maaken, daarna de gegrondheid derzelve naargaan, om hier op hun Be/luit te vestigen.

De redenen van weigering, door de Tweede Kamer opgegeven, beffcaan hier in:

i». Dat er tusfehen het bericht van het Hof van Juftitic, en van den Fiscaal, en de extenfie van het JBefluit geen zamenhang gevonden wordt.

2°'. Dat door het beveelenvan fpoed in het voordzetten van Crimineele Procedures, eenigermaate eene fletrisfure aan een achtbaar Hof van Juftitie wordt toegebragt.

g». Dat volgens Art. 5 van de Algemeene Beginfe)en, voor dc Acte van Staatsregeling gepiaatst, de Wet gelyk is voor allen, en dus de zaaken van deeze of geene Burgers niet by preferentie voor die van anderen bchooren bevoorderd te worden.

4?. Dat deeze zaak met postpofitlc van alle andere moetende voordgezet en afgedaan worden, zulks niet kan gefchieden, dan tot prejudicie van andere zaaken, veelligt van meer aanbelang dan deeze.

Wat de eerfte reden van weigering betreft, erkennen wy volgaarne, dat in de premisfen van UI. Befluit niet woordelyk de Misfive van het Hof is gevolgd , en dat in dat different berust, dat in de premisten van Ulieder Befluit gefprooken wordt van perfoonen in verband ftaande met de zaaken van de geooiidemneerden C. van der Hoeven, J. Eykenbroek en P, J. de Visfer , het geen zyn origine heeft uit de

aan-.

Sluiten