Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o4

15 J U L Y 1800.

{[Fiat infertio.') (*)

En is goedgevonden an verftaan, hetzelve Rapport benevens het Concept Befluit te doen drukken , aan de Leden te distribueeren, en de tweede leezing daar van te bepaalen op aanftaanden Maandag den 21 july.

De Burger Reprafentant van Leyden, heeft, namens de Commisfie ter organifatiè der Rechterlyke Magt, by Decreet van den 26 Juny 1. 1., verzogt zynde , eene zekere voet van betaaling voor te ftellen , voor de Leden der Bur'gerlyke Rechtbanken , in den fmaak, als by haar Rapport, op den 12 der gemelde maand uitgebragt, was voorgeftekl, betreklyk de Vrederechters.

Gedaan het navolgend voorftel.

BURGERS REPRESENTANTEN!

De Commisfie ter Organifatiè van de Rechterlyke Magt, door het befluit van den 26 juny laatstleden' verzogt zynde, eenen zekeren voet van betaaling voor te ftellen voor de Leden der Burgerlyke Rechtbanken , in den fmaak als by haar Rapport op den 13 Juny uitgebragt, was voorgefteld betreklyk de Vrederechters, neemt de vryheid UI. voorteftellen den volgenden voet van betaaling: Onder de 20. Grondv. voor de Leden ƒ200. Secr./4oo.

Van 21. ■ 30. ■ 300. — 450.'

' $jy ■ 1 45- ' 400. 600.

46. ■ 60. ■ — 500. 700.

61. 80. 600. 800.

—— 81. 100. 1 700. 1000.

_„ IOi. . 130. 850. 1200.

boven. 400. — , 2400. —2500.

(*) Ziet BylcgeX

Sluiten