Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

604 iö" JULY i"oo.

fingen voornoemd , om het achterftallige van het Bselve Penfioen aan hem uit te betaalen..

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste en Byla- < \ gen in originali te zenden aan het Uitvoerend Bewind , om deswegen, met terugzending van dezelve, der Vergadering te dienen van confideratien cn advis.

Is geleezen de Requeste van H. Schaffen, en anderen, Maasfchippers , vaarende op de Maaze, daar by om aangevoerde redenen verzoekende, dat wederom als voorheen , tot gerief van bun Supplianten , en ten nutte van den Koophandel op het Fort St. Andnes aan de Maaze een Comptoir der Coiwoyen en Licenten moge worden geplaatst.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste in originali te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om daar op naar bevind van zaaken te disponeeren.

Is geleezen de Requeste van A. van Hooft en G. Andreau, gepenfioneerde Officiers, daar by met overlegging van nadere ftukken, tot obtien der continuatie van Penfioen vereischt, verzoekende, dat zy Supplianten al nog op de Penfioeniyst mogen worden geplaatst.

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste en Bylagen in originali te ftellen fin handen van de Commisfie tot het werk der Penfioenen, in een Committé Generaal benoemd, om deswegen der Vergadering te dienen van confideratien en advis. (Zonder refumtie.)

Is geleezen de Requeste van Comelia Maria Nysfen, woonende te Middelburg^ in het voormalig Gewest Zeeland, houdende, dat zy Suppiiante uit

een

Sluiten