is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3é >

Öhko&teri der directie fch perceptie van 'sLands Gemeene Middelen, zó in het zogenaamde Zuider- als Noorder-Quartierte weeren: voor de Tractementen en Behoeften der Geëmployeerden by de Bureaux in de Voormaalige beide Öuari»ten . ♦ 22,124- 5* ö

—— ƒ 79,680-15"*»

Nd; 5. Voör Nieüwejaaren, Conyngelden , LeggerS enz. welke aan fominige Geëmployeerden nog wórden uitbetaald, uit hoofde dezelve onder de reorganifatie der respe&ive Comptoireri niet zyn gecompreherideerdkunnehwor- . , ., den .. . ... • 3,4*9* 0-9

No. 6. Tractementen voor de Leden

Secretaris en verdere Geëmployeerden,

van het Commiftd van Rekeningen , • ., ,

fchoönholiden der Locaalen enz.

No. 7. Traciementen van den Com-

misfafis en Geëmployeerden, tenComp-

toirc tot het Manuaal Van het Klein Ze-

fcel,- met Verfchötten en Noodwendig- . ,

Bedelt . i . ; t \ i • 7^o-è No. 8. Penfioenen aan gewezen

Land| Amb'teuaaren.

Agt Weduwen van Boderis van hst

toormSalig Gewest Holland , Volgens

Betreet van 23. january ï'73'9. ieder

'sjaars f 200. Is i i f i6oó-ö-Ü LMd'QVt'ïcd Cathar'irii

ècHdiiti Wed. Authorif

tt?tn~,in teven öode'vaïrt

Gecommitteerde Raa-

din taflf flollatid_b4

rJÊfitti fan ra. Apr'if

fi