is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?0 31 JÜLY 1800;

De Befluiten gisteren genomen, zyn geleezen eri geVefumerd, gefyk ook gerefumeerd en gearresteerd zyn de Depêches daaruit refulteerende.

Zvn ter deezer Kamer ingekomen de navolgende door de Tweede Kamer bekrachtigde en m Decreeteü veranderde Betluiten der Vergadering, als:

foor eerst: het Befluit van den 3- July laatstleden) nvk.acntiet den a6. daaraanvolgende waarby op ver2 MunicipaMteit var, Texel wordt geinterpree d Arricul 4. £ Publicatie van het joormaabg Provinciaal Beftuur van Holland, in dato 6. Qaober 17Z relatif de affehaffing en vernieuging. dèr Octroyen ten behoeve der voormaalde pr-edomineerende Kerk.

Ten tweeden: dat van den 28. July laatstleden # krachriot ten zeiven dage met onverwylde neodzaa/itfUri? waarby aan ƒ C. Beerens permisfie.wordt vereend, om tef? betaaling van 140 Lasten Rogge, tien duizend Ryksdaalders In fpecie naar Riga te zenden.

Ten derden: dat van den 29. July laatstleden, (bekrachtigd ten zelve ebge met onverwylde noodzaak®*keid) waarby aan de Burgers O. G. Gorter, J UZst G. sMminelpmmnck, Gz-, m T vanBenZelm\ T # wJSholt, J. van Rees, B- S. Stnkd, % ZJta Athïas, A. Hartevelt, N- J. Okhufen W Q de CraJiet H- 4. van der Mey vanderhwdeü L'ï'a Kr&&r\ refpeèivelyk wordt verleend derKlJVr cn-.iLg $ Lcd,n van hei Vertegenwoordigend UJum dca Ewmete* Volks, ^