is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488 6 AUGUSTUS 1800.

verfe partyën, van drie honderd duizend Ryksdalers, naar Hamburg, Altona, Berlyn, en de Havens van de Oostzee.

En in aanmerking genomen zynde, dat alle verzoeken , (trekkende tot voortzetting van de Commercie, uit derzelver aart fpoed verëisfchen, heeft de Vergadering verklaard, dat 'er is onverwylde noodzaaklykheid; en voorts daadlyk befloeren: des Requestrants verzoek te acco^eren, onder deeze mits: dat tot de munting van dezelve Ryksdalers niet anders zal mogen worden gebezigd dan vreemde zilveren Muntfpe< ciën, waar van den vryen uitvoer niet is verboden , als daar zyn Spaanfche Matten of Mexicaanen, KeizersDalers, Franfche en BrabandfcheKroonen, envoords de vreemde geësfayeerde Baaren Zilver, na dato van dit Decreet, langs de Postroute van Amersfoort, en Naarden, aan het Adres van de Bank te Amfterdam, en ter verdere confignatie aan den Requestrant in te^voeren; ten einde in de Bank behoorlyk geopend en weder gezegeld zynde, directelyk aan de Munten, naar des Requestants verkiezing verzonden, om in dezelve refpectivelyk tot Ryksdalers gemunt te worden , en dit gedaan zynde, by elke party die afgegeeven word , door den Muntmeester zal moeten worden gevoegd een Certificaat, dat hy dezelve hoeveelheid Ryksdalers heeft verwerkt, of uit de zilveren Muntfpeciën, of uit zoo veele vreemde geësfayeerde zilveren Baaren, en dat hem gebleeken is, dat die quantireit vreemd geësfayeerd Muntmateriaal hier te Lande, na dato dat de in deeze verzogte permisfie is verleend geworden, is ingevoerd, om, op vertoon van zoodanig Certificaat, Pasporten tot uitvoer naar buiten s Lands te worden afgegeven, om aan het laatfte Comptoir te worden ingetrokken; wordende

het