is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C is )

by het retarderoent, 't welk de Procureur-Generaal by 't onderzoek deezer zaake heeft moeten ondervinden, hebben ons niet eerder in ftaat gefteld aan Ulieder orders te kunnen voldoen; en daar thans een oplettend en zorgvolle onderzoek van alle de Stukken relatif de zaak van den Geconfineerden Hudelot, als meede betrekkeiyk die der Gebroeders Thomas en jean Donni Bouthiers, welke met de zaak van den Suppliant in eenig verband Honden, ons allezins tot het uitgebragt advis, van den Advocaat Fiscaal en Procureur-Generaal van dit Gewest heeft doen inclineeren, zoo nemen wy de vryheid, als ons daar mede ten vollen conformeerende, Copie van deszelfs by ons ingebragt Bericht, confideratiën en advis aan Ulieden toeterenden, ons niet te min fubmitteerende aan Ulieder hoog en wys oordeel,

Heil en Eerbied!

De Eerde Prajfideerende en andes re Raaden voornoemd.

C. B. van ENGELEN, vt,

Jn den Bosch den 8. July i Soo. Jjet. 6de Jaar. der Bat. Vryheid,

Ter Ordonnantie van dezelve

W*. II. PELS,