Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I«7a 05 AUGUSTUS 1800:

digften der Vergadering te dienen van confideratiën en advis. (zonder refumtie?)

Is geleezen de Requeste van D. M. van Berefleyn, gepenfioneerd Capitein, thands woonende alhier; daarby verzoekende, dat aan hem moge worden vergoed de fehadens, ter fomma van drie honderd Guldens, welke in den Jaare 1794., als wanneer hy in her Kerfpel Ooijen woonagtig was, door de Franfchen aan deszelfs Equipagie is toegebragt.

En gedecreteerd: de voorfz. Requeste en Bylaage, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van dezelven, deswegeas der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Reqweste4 van Ary de Jotigh, Gaarder van 'sLands Colleciive Middelen te Gouds, rak ; daarby , om geavanceerde redenen, verzoekende, dat de Municipaliteit van Gouderak moge worden gelast, hem Suppliant al nog In het Stemregister intefchryven, en dien ten gevolge geëximeerd van 't rigeur van het Decreet van den 2. July 1799., betrekkeiyk deniet in het Stemregister ingefchreevene genomen, en alzoo zyne gemelde bediening ce mogen blyven behouden.

En gedecreteerd: voorfchreeve Requeste en Bylage, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van dezelven, deswegens der Vergadering te dienen van bericht, confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Cornelis Ferfïeeg en anderen , woonende te Riênpt in den Thielrewaard j daarby, om geavanceerde redenen, verzoekende te

mo>

Sluiten