Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

Öe plicht van ieder ingezeeten van dit fhfies. Gemeenebest ,om het Opperweezen vcor de Verlossing van ons dierbaar Vaderland te danken , en wat ons ingevolge van dien Plicht te doen staat.

Daar nu de Municipaliteic ter Nieuwer-Amftel niyon) thans het woord te voeren heeft verzogt, zal ik, op dat ik nu hier in ul. aandagtige Medeb. en Medeburgeresfen aan de hand gaaj tragten te doen zien:

A. Dat yder mensch de Verlossing van Verdeeün£

zyn Vaderland , als een weldaad voor

zich verkreegen moet aanzien. B; Dat men met reden zeggen moet, dat

ons dierbaar Vaderland van groote

gevaaren is verlost.

En daar hier uit van zeiven volgen tal, dat ivy den geenen die ons deeze verlosftng toe. bragt, den algoeden Vader en Weldoener aller menfchen, hier voor behoeven te danken.

Zal ik ten flotte zoeken te beantwoorden dé vraag:

Wat moet er van onzen kant gefchiederti A 2 op

Sluiten