is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 OCTOBER iÜoo.

2.01.

lange tot dezelve dienaangaande nadere orders zullen... hebben ontvangen.

Zynde dicnvolgende de op den 29 Augustus, 16 enz-; September laatstleden ingekomene Requesten, als van A. Wegman en anderen, die van H. J. Wolters en anderen te Zutphen, en die van Johan Sagius en anderen, woonende te Geertruidenberg, Schoonhoven, Sneek, en Deventer door het voorvermeid befluit gehouden voor vervallen.

En zal Extract deezes met Copic van het in deezen uitgebragt Rapport worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek zo tot informatie, als om daar aan dc nodige executie te geven.

Zullende dit befluit, oveenkomftig het 60 Art. der Staatsregeling, voor zo verre het eerfte gedeelte betreft, worden .gezonden aan de Tweede Kamer ter fanccie met en benevens het in deezen uitgebragt Rapport, en de Misfives, Requesten en By lagen in originali.

Onderwerpende enz.

L. van den Braak. C. van Foreest. A. J. Verbeek. U. J. Huber. C. Scheffer. 3- F- Leemans. 3- Dominicus. 3- 3- Schryver.

De' Burger Reprasentant Guljê met permisfie afwezig.

En heeft de Vergadering, om redenen door de voorfchreeve 'Commisfie aangevoerd, verklaard, dat er is onverwylde noodzaaklykheid.

En voords over de zaak ten principaale zelve gedelibereerd zynde,heeft gemelde Vergadering, zich met

het