is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

3 NOVEMBER 1800.

eenige maatregulen tegen het bedriegelyk wegen van Vaten Boter, ten platten Lande, in het voorra. Gewest Holland. En

Ten twaalfden', dat van den ai Oétober laatstl., (bekrachtigd den 31 daar aan volgende,) relatif hec verzoek van Conrector en Preceptooren van het Gyranafium te Hardtrwyk, om continuatie van een Subfidie van ƒ 6co 'sjaats.

En zyn voorfchreeve Decreeten aangenomen voor notificatie, zullende dezeiven ter Secretarie deezer Vergadering worden gedeponeerd.

Is ter Vergadering ingekomen, het door de Tweed9 Kamer op den 31 Oétober 1.1. met onverwylde twoJzaaklykheidbekracbtigd befluit derEer/ïeKamer, van den 29 daar te vooren, en geconverteerd in eea Decreet, waaiby is bepaald, dat drie andere Leden, welke niet zyn betrokken in zekere by hetzelve Belluit omfchreeven Proceduures, zullen worden geëligeerd, uit de door het Committé van Juftitie van Nootdorp, Nieuweveen en Hogeveen, ingezondene Nominatie, en ad hoe geautorileerd, om met de twee neutraale Leden van dat Committé over gemelde Proceduures een Vonnis uit te brengen.

En is het voorfz. Decreet aangenomen voor Notificatie , zullende hetzelve ter Secretarie deezer Vergadering worden gedeponeerd.

Terwyl voords, uit hoofde van bovengemelde Ue'cieet, is goedgevonden en verdaan, dat op aanmaanden Donderdag den 6 November, by deeze Kamer zullen worden geformeerd drie tweetallen, uit de op den 27 Oétober 11. aan de Vergadering ingezonden ' No-