is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP*'

Vrydag den 7den November 1800.

HET ZESDE TAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID*

PRiESIDE Den Burger Reprafentant

A. Pompe van Meeraer* voort, P. Cz.

Aanweezig de Burgers Reprsefen tanten. H. Verhees. J. J, Schryver.

B. ten Pot.

D. J. Steyn Parvé. Z. van den Braak.

C. E. Carsten, Junior. W. Ris.

W. Doelman. J. B. Dericks. C. van Foreest.

C. Schefer.

J. B. Auffmorth. P. Verhoyfen» J. F. Leemans. P. J. Cuypers.

D. C. de Leeuw. S. Braaksma. IV. A. Ninaber. J. van Galen. 3. de Joncheere. A. J. Verbeek.

C. G. R. van Mark.

F. van der Borght.

D. Werner. 3. F. Baesten.

G. Reinders. G. C. Meyners, J. Dominicus. 3. H. Appeliusl

1 H. Costerus. T. F. Schelts. 3> Pannebakker. S, Gerlsma. H. van Royen 3. van Vredenburcht J. ae Witt. 3' Ondorp. J. Couperus. 3. G. IVelsman. P. de Sonnaville. H. Hettema.

H. T. Ament. G. van der Zoo.

3> W. S. van Haerfolteè

I. Hooft.

S. Schermer.

L. E. Diert v. Melisfanu

Abient met permisfie,; C Floren.

E. Lewe.

J. Bannier. L. Kniphorst. -H. H. Vitringa^

F. van Leyden. 3- Alberda.

3. Nuhout van der Veem

F. Guljé.

P. van Veen.

Wegens ziekte. B. midrik. U. 3. Huber. 3. G. Kramer.

Zonder permisfie. IV. Queysfets. M De