is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66o 18 NOVEMBER 1800;

De Commisfie ter organifatie van de Rechterlyke Macht, by Decreet van den 15 Oftober 1.1., verzogt zynde der Vergadering te advifeeren op eene m derzeiver handen gefielde Misfive van het Gerechtshof der Bataaffche Republiek, in het Depaitement van den Ouden Tsfel, gefchreeven te Campen den 7 te vooren, verzogt hebbende geëlucideerd te mogen worden, of hetzelve bevoegd is in gevallen, bedoeld by het 149 Articul der manier van procedeeren Perfoonen te bannen buiten het Departement van denOuden Ytfek

Heeft, by monde van den Burger Reprsefentanc van Leyden, ter Vergadering uitgebragc het hier navolgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

Uwe Commisfie ter organifatie van de- Rechterlyke h/i . »«i tivins de eer hebben te voldoen aan den last, £ oY e e' by het Befluit van den 15 Oftober , waar ly\XS hJden is gefield eene Mi.fij ^artementaal Gerechtshof van den Ouden Itjel, ItreKKen Se oTte worden geïnformeerd, in hoe verre zy moeten vólgen het 149. Art. der manier van procedeeren in

CrDatnAu' hendek over befchuldigden die abfent gebleeven en ontvlugt zyn, en luid als volgt:

Kn zal de Rechter, de exploiften in orde bevindende bv een Vonnis, (waarin niet demisdaad, waar over eden Gedaagden een rechtingang ie verleend maar Seen de appvehenlie en ontvh.gun, het Uecrett of de Swing ! ten gevolge van welke hy tot dnemaalen by " ^g/'"gF,iiae is eedapvaard, zal worden gemeld,

St hoofde dier onsehoorzaamheid tegwi de Wet, (Art.